نقدی بر اظهارات مدیر عامل بانک پاسارگاد

گویا جريمه ديركرد تسهیلات ، با فتوای مجید قاسمی حلال شده ، حاشيه اي با رنگ و بوي حرام نقدی بر اظهارات مدیر عامل بانک پاسارگاد ادعايي كه مراجع را…

ادامه خواندننقدی بر اظهارات مدیر عامل بانک پاسارگاد