تجمع علیه «همتی» مقابل ساختمان بانک مرکزی

تسنیم نوشت: ظهر امروز تجمعی در مقابل بانک مرکزی برگزار و اخبار آن از طریق برخی کانالها و منابع خبری توزیع شد. تجمع ‌کنندگان شعارهای مختلفی سر می‌دادند با این…

ادامه خواندنتجمع علیه «همتی» مقابل ساختمان بانک مرکزی