در سال 1395 تاسیس شد

پویش حذف ربا

الَّذِینَ یَأْکُلُونَ الرِّبَا لاَ یَقُومُونَ إِلاَّ کَمَا یَقُومُ الَّذِی یَتَخَبَّطُهُ الشَّیْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذلِکَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَیْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَ أَحَلَّ اللّه ُ الْبَیْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا.

کسانی که ربا می خورند، برنمی خیزند، مگر مانند برخاستن کسی که شیطان بر اثر تماس آشفته اش کرده است. این بدان سبب است که آنان می گفتند: «دادوستد مانند ربا است» و حال آن که خدا داد و ستد را حلال، و ربا را حرام کرده است.

ما متخصص هستیم

آگاه سازی                                                         78%
طرح دعوی                                                                    39%
پرونده موفق                                                                                   27%
0

مقالات

0

حضور در رسانه ها

0

موفق در آگاه سازی

0

با ما تجربه کردند

در سال1395 تأسیس شد

پویش حذف ربا

الَّذِینَ یَأْکُلُونَ الرِّبَا لاَ یَقُومُونَ إِلاَّ کَمَا یَقُومُ الَّذِی یَتَخَبَّطُهُ الشَّیْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذلِکَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَیْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَ أَحَلَّ اللّه ُ الْبَیْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا.

کسانی که ربا می خورند، برنمی خیزند، مگر مانند برخاستن کسی که شیطان بر اثر تماس آشفته اش کرده است. این بدان سبب است که آنان می گفتند: «دادوستد مانند ربا است» و حال آن که خدا داد و ستد را حلال، و ربا را حرام کرده است.