کسب وکار دیگری از دست زیاده خواهی بانک نجات پیدا کرد

سلام همه می دانید و می دانیم که متاسفانه شبکه بانکی کشور بدون توجه به قانون صرفا بر اساس فرمول  اقدام به محاسبه بهره نموده و به روشهایی غیر منصفانه این بهره را وصول میکند ( پولی را که در خارج از محاسبات بانک ) وجود خارجی ندارد و البته که این مبالغ کذا سبب افزایش نقدینگی و تورم (بالا رفتن قیمتها) می گردد.

و متاسفانه بانکها از جهل ذینفعان نسبت به قانون استفاده نموده و تخلفات متعددی را انجام می دهند، که اگر افراد نسبت به حقوق خود آگاه باشند بسیار کمتر شاهد این اتفاقات خواهیم بود .

مسئول کسب وکاری در فیلم زیر می بینید دو سال پیش به واسطه برنامه تلوزیونی مدیر حقوقی پویش جهادی ومردم نهاد حذف ربا با این مجموعه آشنا شد ، این آشنایی مصادف بود با اتمام مراحل اجرا و تملیک وثایق خارج از طرح اخذ شده از این واحد صنعتی و همانطور که در فیلم می بینید ، شخصی که خود را نماینده بانک معرفی می کرد به جهت دادن مهلت برای تخلیه مبالغی را از فعال کسب وکار دریافت کرده بود .

این فیلم زیاده خواهی نماینده بانک را ببینید 

همانگونه که در فیلم دیدید پس از آنکه پرونده توسط خانم علیپور جهت راهنمایی به پویش ارجاع می گردد ، اولین کاری که مدیر حقوقی پویش درخواست می کند یا شرط می کند که قبل از هر اقدامی انجام گردد .پس گرفتن پول های پرداخت شده به نماینده بانک است ، به عبارت دیگر پایان دادن به رابطه مالی ناصحیحی که خود معلول رابطه غلط مشتری با بانک است ، توسیه ما به شما عزیزان آگاه شدن از حقوق بانکی و احقاق حق از طریق دادگاه است

اگر می خواهید به شما هم  در برابر زیاده خواهی بانک مشاوره بدهیم می توانید اینجا و طریق لینک زیر ثبت نام کنید ، با شما تماس می گیریم