چگونه قرارداد تسهیلات خود را از بانک بگیرم

0

قراردادهای خود با بانک را چگونه بگیریم

دریافت قرارداد توسط مشتری و ضامنین حق است و عدم ارائه آن توسط مجری مقررات امری حوزه پولی وبانکی نوعی ممانعت از حق است ، مقررات حوزه پولی وبانکی به‌این‌علت امری است که  بانک‌ها به علت قدرت مالی نتوانند به مؤسسات کوچک‌تر عقود و قراردادهای خود را تحمیل کنند و قانون‌گذار برای اعمال حق توسط تسهیلات گیرندگان روش‌هایی را مشخص کرده در این مطلب سعی داریم راه گرفتن قرارداد از بانک‌ها را آموزش دهیم تا همگان بتوانند قراردادها و محاسبات مربوط به تسهیلات خود را از بانک‌ها دریافت کنند امیدوارم برای دنبال کنندگان صفحه hazf_reba  و سایر مصرف کنندگان خدمات پولی وبانکی مفید واقع گردد

اول از هر چیز باید بدانیم بانک مرکزی ناظر بر عملکرد بانک‌ها است و بخشنامه‌های بانک مرکزی به‌موجب ماده ۳۷ قانون پولی وبانکی و ماده ۷ از فصل پنجم آیین‌نامه بانکداری بدون ربا برای بانک‌ها الزام‌آور است و بانک‌ها مکلف و موظف هستند این بخشنامه‌های را به‌موقع به اجرا بگذارند با این توضیح نتیجه می‌گیریم اگر بانک‌ها بخشنامه‌های بانک مرکزی را موردتوجه قرار دهند قطعاً تخلف کرده‌اند . ولی چگونه باید در برابر این تخلف شبکه بانکی کشور عمل کنیم تا نتیجه بگیرم .

لازم به ذکر است و باید بدانیم که به‌موجب تبصره ماده ۲۳ قانون بهبود مستمر تولید مورخ ۱۶ /۱۱/۱۳۹۰ نیز بانک‌ها توسط قانون‌گذار هم موظف به ارائه قراردادها به تسهیلات گیرنده و ضامنین هستند

نکته : با توجه به بخشنامه شماره ۹۴۳۴۷۱۷۲ مورخ ۲۷/۱۱/۱۳۹۴ بانک مرکزی در خصوص ارائه نمونه قراردادهای مورد وثوق  بانک مرکزی جهت انعقاد قرارداد با استفاده‌کنندگان از خدمات مالی در آخرین صفحه عقود این عبارت عیناً درج‌شده است و باوجوداین عبارت در متن قرارداد عدم ارائه قرارداد آن‌هم از سوی مجری مقررات امری حوزه پولی وبانکی یعنی کسی که خود می‌بایست موجب اجرای صحیح قانون باشد موضوعی غیرقابل‌پذیرش است و به نظر می‌رسد واحدهای قضایی و نظارتی نظر به گستردگی فعالیت بانک‌ها و آسیب جدی که این اقدام بانک‌ها به اعتماد عمومی وارد می‌کند باید ورود کنند اما فعلاً

متن انتهای عقود بانکی “اين قرارداد در  ۲۷ ماده و  ۸ تبصره و در ………….. نسخه تنظيم و بـه رؤيـت کامـل بانـک/مؤسسـه اعتبـاري، مسـتأجر،ضامن/ضامنين و وثيقه گذار/گذاران رسيد و ايشان ضمن اقرار به اطلاع و آگاهي کامل از مفاد ايـن قـرارداد و پـذيرش تبعات حقوقي و قانوني ناشي از آن، به امضاي تمامي صفحات آن مبادرت نمودند و يک نسخه از اين قرارداد به هر يـک از آن‌ها تسليم گرديد”  در پایان هر قرارداد درج گردیده است

 

صرفه نظر از تبصره ماده ۲۳ قانون بهبود مستمر تولید مورخ ۱۶ /۱۱/۱۳۹۰ و متن صدر الذکر ، بانک مرکزی طی چندین بخشنامه به شمارگان امری به بانک‌ها دستور داده که یک نسخه از قرارداد فی‌مابین خود و مشتری را به همه ذینفعان پرونده شامل تسهیلات گیرنده و ضامنین ارائه کنند

۲-         بخشنامه امری بانک مرکزی شماره  ۹۲۲۰۶۵۴ مورخ ۱۱/۰۷/۱۳۹۲ تحویل نسخه قرارداد به مشتری بخشنامه شماره ۹۲۲۰۶۵۴۶مورخ ۱۳۹۲۰۷۱۱

۳-         بخشنامه امری بانک مرکزی شماره  ۹۳۱۲۰۲۸۵ مورخ ۰۲/۰۵/۱۳۹۳ بخشنامه شماره ۹۳۱۲۰۲۸۵ الزام به ارائه نسخه ای از قرارداد

۴-         بخشنامه امری بانک مرکزی شماره  ۹۳۳۴۶۰۵۵ مورخ ۲۳/۱۲/۱۳۹۳ بخشنامه الزام بانک به ارائه نسخه قرارداد ۹۳۳۴۶۰۵۵

۵-         بخشنامه امری بانک مرکزی شماره ۹۴۳۴۷۱۷۲ مورخ ۲۷/۱۱/۱۳۹۴ بخشنامه الزام ارائه نسخه ای از قرارداد شماره ۹۴۳۴۷۱۷۲

۶-         بخشنامه امری بانک مرکزی شماره  ۹۵۳۱۳۲۳۸ مورخ ۰۵/۱۰/۱۳۹۵ بخشنامه ارائه نسخه ای از قرارداد ۹۵۳۱۳۲۳۸

۷-         بخشنامه امری بانک مرکزی شماره  ۹۶۲۹۰۰۰۳ مورخ ۱۹/۰۳/۱۳۹۶ بخشنامه الزام ارائه نسخه ای از قرارداد ۹۶۲۹۰۰۰۳

اخیراً نیز بعد از همه گفتن‌های  و بخشنامه های  بانک مرکزی و تداوم تخلف بانک‌ها کار به‌جایی رسید که آقای دکتر خاندوزی ، وزیر اقتصاد خطاب به رئیس بانک مرکزی طی نامه‌ای به شماره ۱۱۹۷۳۹ مورخ ۰۵/۰۸/۱۴۰۰ این رفتار خلاف قانون بانک‌ها را متذکر و به عنوان وزیر اقتصاد از بانک مرکزی خواستند ضمن تسریع در الکترونکی کردن قراردادهای بانک در خصوص قراردادهای قبلی نیز بانک مرکزی اقدام کرده و این اقدام خلاف قانون بانک‌ها  به‌سرعت رفع گردد در ادامه تصویر مکاتبه انجام گرفته را می بینید

چگونه قرارداد تسهیلات خود را از بانک بگیریم
پویش جهادی ومردمی حذف ربا 

بانک مرکزی هم اخیرا و مجدد در سایت خود این مهم را به شبکه بانکی متذکر گردید که از لینک قابل مطالعه است

اما کماکان با توضیحات صدر الذکر سؤال این است که چگونه قرارداد و محاسبات انجام‌گرفته توسط بانک را به‌عنوان ذینفع بگیریم

 • اولین گام با توجه به نمونه زیر با بانک تسهیلات دهنده مکاتبه کنید و طی اظهار نامه رسمی محاسبات و قراردادهای خود را در خواست کنید .

مخاطب محترم مدیریت شعبه بانک ……………

با سلام. مطابق ماده ۱۵۶ قانون آیین دادرسی مدنی به‌موجب اين اظهارنامه مراتب زیر قانوناً به شما اظهار می‌گردد:

احتراما با توجه به اینکه این‌جانب / این شرکت ………………………… در مورخه ……………………… با بانک تحت امر جنابعالی قراردادی تسهیلاتی در قالب …………………. منعقد نموده‌ایم و برابر بخشنامه امری بانک مرکزی شمارگان  ۹۲۲۰۶۵۴ مورخ ۱۱/۰۷/۱۳۹۲ و بخشنامه شماره  ۹۳۱۲۰۲۸۵ مورخ ۰۲/۰۵/۱۳۹۳و بخشنامه شماره  ۹۳۳۴۶۰۵۵ مورخ ۲۳/۱۲/۱۳۹۳و بخشنامه شماره ۹۴۳۴۷۱۷۲ مورخ ۲۷/۱۱/۱۳۹۴و بخشنامه شماره  ۹۵۳۱۳۲۳۸ مورخ ۰۵/۱۰/۱۳۹۵و بخشنامه شماره  ۹۶۲۹۰۰۰۳ مورخ ۱۹/۰۳/۱۳۹۶ مکلف و موظف بودید نسخه‌ای برابر را به این‌جانب ارائه نماید و تا این لحظه این‌جانب / این شرکت ……………….. از دریافت آن محروم بوده‌ایم . لذا با توجه به عدم تسویه‌حساب و مقررات ناظر بر طرز نگهداری اوراق بانکی دستور فرمایید نسخه‌ای از قرارداد صدر الذکر به همراه محاسبات و صورت‌های مالی فی‌مابین به این‌جانب / نماینده شرکت ……………… ارائه گردد  و در صورت عدم همکاری ناگزیر به اقدامات قانونی خواهم بود

 • با بازرسی بانک تسهیلات دهنده با توجه به نمونه زیر مکاتبه کنید

بازرسی محترم بانک ………………

باسلام

احتراما پیرو ارسال اظهارنامه شماره ……………………….. مورخ ……………………… به شعبه محترم بانک …………………. متأسفانه شعبه  مذکور از ارائه نسخه‌ای از قرارداد و محاسبات به این‌جانب / این شرکت ………………………….. خودداری می‌کند تقاضای رسیدگی دارم

 • از طریق سامانه ایجادشده در بانک مرکزی موضوع اعتراض و شکایت خود را منعکس و کد رهگیری دریافت کنید تا در مراجعات بعدی به سایت بانک مرکزی ورود کد رهگیری بتوانید از وضعیت پرونده خود مطلع گردید ( برای دسترسی به سامانه شکایات بانک مرکزی اینجا کلیک کنید ) یا شکایت خود را با توجه به نمونه صدر الذکر به دبیرخانه بانک مرکزی به نشانی ارسال کنید

ریاست محترم اداره شکایات بانک مرکزی

با اهدا سلام

احتراما به استحضار می‌رساند با توجه به ارسال اظهارنامه شماره ……………… مورخ ………………… با بانک ………………. به کد شعبه ………………….. و مکاتبه شماره ………………. مورخ …………………………. با بازرسی بانک صدر الذکر کماکان بانک از ارائه نسخه قرارداد و محاسبات و صورت‌حساب به این‌جانب / این شرکت ………………… خودداری می‌نماید لذا تصویر مکاتبات صدر الذکر به پیوست تقدیم می‌گردد و تقاضا دارم رسیدگی و دستور فرماید شعبه بانک نسخه‌ای از قراردادها و مکاتبات را به این‌جانب /نماینده این شرکت ارائه نماید

 

 • از طریق ( این لینک ) به سامانه بازرسی کل کشور مراجعه و شکایت خود را  به شکل نمونه ثبت کنید و توجه داشته باشید که بازرسی کل کشور فقط به شکایات مربوط به بانک های دولتی رسیدگی می کند
 • ریاست محترم
 • با اهدا سلام
 • احتراما به استحضار می‌رساند با توجه به ارسال اظهارنامه شماره ……………… مورخ ………………… با بانک ………………. به کد شعبه ………………….. و مکاتبه شماره ………………. مورخ …………………………. با بازرسی بانک صدر الذکر و مکاتبه با بانک مرکزی به کد رهگیری یا شماره ثبت …… ………………….. کماکان بانک از ارائه نسخه قرارداد و محاسبات و صورت‌حساب به این‌جانب / این شرکت ………………… خودداری می‌نماید لذا تصویر مکاتبات صدر الذکر به پیوست تقدیم می‌گردد و تقاضا دارم رسیدگی و دستور فرماید شعبه بانک نسخه‌ای از قراردادها و مکاتبات را به این‌جانب /نماینده این شرکت ارائه نماید
 • از این طریق ( این لینک ) به سامانه سوت زنی وزارت اقتصاد مراجعه و موضوع شکایت و تخلف بانک را منعکس کنید
 • ریاست محترم
 • با اهدا سلام
 • احتراما به استحضار می‌رساند با توجه به ارسال اظهارنامه شماره ……………… مورخ ………………… با بانک ………………. به کد شعبه ………………….. و مکاتبه شماره ………………. مورخ …………………………. با بازرسی بانک صدر الذکر و مکاتبه با بانک مرکزی به کد رهگیری یا شماره ثبت …… ………………….. کماکان بانک از ارائه نسخه قرارداد و محاسبات و صورت‌حساب به این‌جانب / این شرکت ………………… خودداری می‌نماید لذا تصویر مکاتبات صدر الذکر به پیوست تقدیم می‌گردد و تقاضا دارم رسیدگی و دستور فرماید شعبه بانک نسخه‌ای از قراردادها و مکاتبات را به این‌جانب /نماینده این شرکت ارائه نماید

اگر نتیجه نگرفتید که بعید می‌دانم و اگر به شکل فوق عمل کنید حتماً نتیجه خواهید گرفت برای اقدامات آتی بندهای بعدی حتماً از طریق  وکیل اقدام کنید و از اقدامات خودسرانه جدا خودداری کنید.

 •  با هماهنگی با وکیل به دادسرا مراجعه و از بابت ممانعت از حق شکایت کنید
 • با هماهنگی با وکیل طی دادخواست حقوقی و بر اساس مواد ۲۰۹ تا ۲۱۲ درخواست کنید بانک قراردادها را ارائه کند

امکان نظردهی غیر فعال شده.

Send this to a friend
رفتن به نوار ابزار