پرونده های اجرایی در دوایر ثبت مختومه می گردد

0

مخاطبان محترم ضمن ارائه تصویر بخشنامه، توجه داشته باشند در صورت مختومه شدن اجراییه صدور اجراییه جدید برابر مقررات آیین نامه اجرای رای وحدت رویه دیوان عالی کشور  دفاتر اسناد رسمی منوت به رعایت نرخهای شورای پول واعتبار خواهد بود و به اجراییه های جدید که بر خلاف نرخهای اعلامی شورای پول واعتبار صادر شده باشند ترتیب اثر داده نخواهد شد .

اداره كل ثبت اسناد و املاک  بخشنامه شماره ۱۴۰۰/۱۲۵۴۴۹ مورخ ۱۴۰۰/۰۷/۱۸

سلام‌علیکم

پیرو بخشنامه شماره ۱۴۰۰/۱۱۴۲۹۹-۱۴۰۰/۰۶/۳۰ دفتر نظارت بر اجرای اسناد رسمی با توجه به سنوالات مکرر دوایر اجرا در خصوص امکان مختومه نمودن پرونده‌های راکد قدیمی مقرر می‌گردد:

ادارات اجرا مکلف‌اند در پرونده‌هایی که در اجرای بند »ب« ماده ۱۱۳ قانون برنامه ششم توسعه هیچ‌گونه اقدام اجرانی اعم از بازداشت اموال و  ممنوع‌الخروجی و … صورت نگرفته و برابر تبصره ذیل ماده ۱۳۱قانون ثبت یک سال از تاریخ آخرین پیگیری پرونده گذشته باشد نسبت به مختومه نمودن آن اقدام نمایند. چنانچه پس از مختومه شدن پرونده، ہستانکار مراجعه نموده و متقاضی ادامه عملیات اجرائی و تعیین تکلیف پرونده باشد می تواند مجددا نسبت به درخواست صدور اجرائیه اقدام و پرونده جدید تشکیل و برابر مقررات عملیات اجرایی ادامه  یابد.

لطفا در ادامه به تبصره ذکر شده در متن بخشنامه توجه کنید

ماده ۱۳۱ قانون ثبت اسناد و املاک

حق‌الاجرای اسناد لازم‌الاجرا پنج درصد (۵%) مبلغ مورد اجرا تعیین می‌شود و از کسی که اجرا علیه اوست اخذ خواهد شد مگر اینکه دائن بدون حق تقاضای اجرا نموده باشد که در این صورت نسبت به آن قسمتی که دائن حق نداشته از خود او ماخوذ می‌گردد.
تبصره – هر‌گاه طرفین پس از صدور اجراییه و ابلاغ در خارج صلح نمایند یا قرار اقساط بگذارند یا مهلت بدهند یا مدت یک سال اجراییه را تعقیب نکنند متضامناً مسئول پرداخت نیم عشر خواهند بود و کسی که در نتیجه مسئولیت تضامنی حق اجرا را می‌پردازد می‌تواند آن را از طرفی که قانوناً مسئول پرداخت حق اجرا می‌باشد به وسیله اجرا وصول نماید. (الحاقی مصوب ۱۳۲۰)

امکان نظردهی غیر فعال شده.

Send this to a friend
رفتن به نوار ابزار