فرمان بانک مرکزی در دست همتی لیبرال

0

شنبه شب مصاحبه آقای همتی را در برنامه نگاه یک دیدم متاسف شدم از اینکه در حالی که در جنگ اقتصادی هستیم ، چنین شخصی با این تفکرات لیبرالی سکان بانک مرکزی جمهوری اسلامی را در دست دارد ، هر چه سپاه در عرصه نظامی خوش درخشید و با سرنگونی پهباد امریکا به دنیا نشان داد ایران بیشه شیران است و جایی برای قلدری بیگانه نیست ، این آقا و همکارانشان تا اقتصاد را ورشکست نکنند دست بردار نیستند.

آقای همتی گقتند ، مردم با بهره پایین تسهیلات گرفتند و با بهره بالاتر امهال کردند و بانکها این پول کذا خلق شده به این روش را سود تلقی کردند و بلعیده اند حالا ما با چند نفر از همان کسانی که این کارها را کرده اند جلسه گرفتیم که ببینیم چکار باید کرد ، ضمنا فهمیدیم ایشان در حوزه عملکرد خود از قوانین هیچ اطلاعی ندارند و حتی نمیدانند لیوان آب روی میز برای چه کاری است ! تلوزیون را هم مرجع فقهی میدانند ! 

لذا چون ایشان صادقانه و صراحتا به ربوی بودن نظام بانکی اعتراف کردند ، لازم است ایشان و دوستانشان پاسخ این حرفها را هم بشنوند.

۱- نرخ سود انتظاری است و در صورت تحقق قابل در یافت است ، منظور شما از نرخ پایین آیا بهره است ، یعنی حضرت عالی معتقد هستید که در بانک داری بدون ربا بهره دریافت میگردد

۲- آقای همتی مجری مقررات آمره حوزه پولی وبانکی بانک ها هستند نه مردم ، مشتری در اجرای مقررات حوزه پولی وبانکی هیچکاره است ، امضا مشتری در پای قرارداد که بر خلاف مقررات آمره و قانون کشور انجام گرفته باشد ،هیچ ارزشی ندارد و قرارداد صوری محکوم به بطلان است 

۳- همکاران شما در پایان دوره بدون توجه به اینکه نتیجه تسهیلات پرداخت شده چه بوده آیا سود داشته یا زیان با تهدید مشتری به اجرای وثایق ، مشتری بانک را وادار به تمدید تسهیلات کردند در تمدید تسهیلات به مشتری که به علت سرمایه گذاری ناقص بانک نتوانسته به هدف تجاری خود برسد مجدد با نرخهای بالاتر بهره بیشتری تحمیل گردیده است 

۴- آقای همتی برابر قانون و بخشنامه های بانک مرکزی خودتان شما وهمکاران شما حق ندارید دارایی موهوم شناسایی کنید ، این سود کذا شناسایی شده در ترازنامه بانکها که قطعا حرام شرعی است چرا که ما به ازا کالای آن وجود ندارد ، این کار بانکها حجم بزرگ نقدینگی صوری را تولید کرده که تورم ناشی از آن کل جامعه را درگیر کرده است ، یک نگاهی به نرخ اجاره بها و سایر ملزومات زندگی که همه ناشی از تخلفات بانک های تحت امر شما است بیندازید !!!

۵- علت رد شدن این مصوبه در مجمع مصلحت نظام تبعیض ناروا بود، اینکه  در جلوی دوربین تلوزیونبه حرام خواری ورباخواری زیر مجموعه خود اعتراف میکنید ، عمق فاجعه را نشان میدهد  

۶- در جلسه تبریز هم گفته بودید مجلس چکاره است که برای بانک مرکزی تصمیم بگیرد ، من به شما میگویم شما چکاره هستید که برای مجلس که تجلی اراده مردم است تعیین تکلیف میکند 

۷- هر روز همکاران شما بابت مطالبات غیر واقعی وصوری خود ،فعالان کسبو کار را تهدید به زندان و اجرای وثایق میکنند ، هر روز کارخانه ها توسط بانکها تخلیه میشود ، مگر شما دشمن مردم و کشور هستید که با حمایت از تعداد معدودی ثروتمند و سهامدار عمده بانکها و با بالابردن نارضایتی مردم منافع اسراییل و امریکا را تامین میکنید ،

۸- در خصوص وعده شما وارسال طرح به مجلس ،بدانید تصمیمات شما و بقیه همکاران شما پشت در های بسته برای اموال مردم جز ادامه و تشدید وضعیت موجود نتیجه دیگری نخواهد داشت

امکان نظردهی غیر فعال شده.

Send this to a friend
رفتن به نوار ابزار