سوالات شما در خصوص اجرای قانون تسهیل و تسویه بدهی بدهکاران شبکه بانکی کشور (ربح مرکب)

0

بعد از انتشار خبر تمدید قانون تسهیل وتسویه بدهی بهکاران شبکه بانکی کشور در صفحه اینستاگرام پویش hazf-reba و سوالات عزیزان در این خصوص که طی پیامهای متعدد به دایرکت ارسال گردید لذا بر آن شدم با دسته بندی موارد اعلامی مطلب پیش رو به جهت پاسخ به سوالات شما عزیزان را آماده و منتشر کنم. ارادتمند کبیری

مثل همیشه آرزو میکنم همه مشکلات شما محترمین بر طرف گردد و امید دارم مطلب پیش رو برای شما عزیران مفید فایده باشد ضمنا اگر سوالات دیگری مطرح است لطفا در زیر همین صفحه منعکس تا در صورت نیاز به موارد اعلامی اضافه گردد

  • قانون تسهیل و تسویه بدهکاران شبکه بانکی کشور شامل چه کسانی میگردد ؟
راساس ماده (۲) دستورالعمل مورد اشاره مطالبات ناشی از تسهیلات اعطایی ریالی که قرارداد ملاک محاسبه آن در سامانه سمات صرفاً در بخش‌های اقتصادی کشاورزی، شکار و جنگلداری؛ شیلات؛ استخراج معادن؛ صنعت؛ ساختمان و تأمین برق،آب و گاز با هدف ایجاد، توسعه، تأمین سرمایه در گردش و تعمیرات طبقه بندی شده باشد، مشمول مفاد این دستورالعمل است.
  • قانون تسهیل و تسویه بدهکاران شبکه بانکی کشور تا چه زمانی قابل اجرا است ؟
این قانون برای آخرین بار به موجب نود و پنجمين جلسه مورخ ۶ آذرماه ۱۴۰۰ ستاد ملی مديريت بيماری کرونا تا پایان سال یک هزار وچهارصد تمدید گردیده است
  • قانون تسهیل و تسویه بدهکاران شبکه بانکی کشور را چگونه باید اجرا کنیم ؟
با توجه به اینکه اجرای این قانون نیاز به ارائه درخواست توسط متقاضی دارد میتوانید از نمونه زیر استفاده و درخواست خود را به بانک ارائه دهید ولی به دلیل اینکه در دوره های قبل بسیاری از شعب بانکها از اجرای قانون سر باز زدند به دلیل اینکه درخواست شما در صورت عدم توجه شعبه بانک نزد مرجع ذیصلاح قابل پیگیری باشد وبتوانید ثابت کنید که درخواست در مهلت مقرر توسط شما به شعبه ارسال گردیده پیشنهاد این است که ارسال درخواست توسط اظهارنامه انجام گیرد که قابل رهگیری است ضمن اینکه یاد آور میگردد ارسال اظهارنامه به معنی دعوی نیست بلکه با توجه به ماده ۱۵۶ قانون آئین دادرسی مدنی صرفا اظهار به طریق قانونی تلقی میگردد
  • متن پیشنهادی

اظهار کننده : نام شرکت یا تسهیلات گیرنده درج گردد

 مخاطب  : مدیر محترم بانک …………. شعبه ……………. کد ……………. آقای / خانم ………………….. به آدرس …………………………

موضوع اظهارنامه:

اظهار رسمی مبنی بر  : ( اعلام آمادگی در خصوص محاسبه هرگونه بدهی احتمالی بر اساس قرارداد اولیه با حذف خسارت تاخیر تادیه با اختیارات حاصل از قانون تسهیل وبخشودگی بدهی بدهکاران شبکه بانکی کشور

اظهار رسمی مبنی بر : سایر موضوعات اظهارنامه ( تقاضای انطباق اعمال متصدیان آن بانک محترم در مورد پرونده تسهیلاتی با قانون عملیات بانکی بدون ربا و مقررات پولی و بانکی کشور)

اظهار رسمی مبنی بر : سایر موضوعات اظهارنامه ( تهاتر وجوه پرداختی شرکت توسط بانک با ارقام مندرج در قراردهای اولیه )

اظهار رسمی مبنی بر : سایر موضوعات اظهارنامه ( تقاضای اعمال و انطباق قراردادهای منعقده بانک با شرکت / اینجانب ……………………با قانون عملیات بانکی بدون ربا )

اظهار رسمی مبنی بر : سایر موضوعات اظهارنامه ( جلوگیری از ادامه عملیات اجرائی  )

مدیر محترم بانک

با سلام

با سلام – احتراما با اختیارات حاصل از ماده ۱۵۶ قانون آئین دادرسی مدنی همانگونه که مستحضرید شرکت تحت مدیریت اینجانب در سنوات گذشته با آن بانک محترم مبادرت به برگزاری قراردادهای مختلفی نموده که تصور اولیه آن بوده است که آن بانک خود را مقید به قانون عملیات بانکی بدون ربا و بسته های سیاستی و نظارتی و سایر قوانین موضوعه می دانسته است و از این جهت با حسن ظن و حسن نیت ، مجموع اوراق قراردادی و سایر تعهد نامه ها را که متاسفانه در قسمت های دست نویس فاقد هرگونه اعداد و ارقام نوشته بوده است ، مورد امضاء قرار گرفته مع الااسف متعاقبا متصدیان محترم آن بانک مبادرت به انجام محاسبات و اعلانات به عنوان بدهی به شرکت نموده که نحوه عملکرد آنان در محاسبه و هم چنین در نحوه تنظیم قراردادها محل ایراد و اشکال بوده است .

علی ایحال این انتظار میرود مستندا به قانون تسهیل و بخشودگی بدهی بهکاران شبکه بانکی کشور که تا پایان سال جاری تمدید گردیده است  و همچنین سایر قوانین و مقرارت موضوعه از جمله دستور العمل اجرای قانون صدر الذکر دستور فرمائید مجددا قراردادها با انطباق دستور العمل اعلامی بانک مرکزی مجدد مورد محاسبه قرار گیرد و با کسر مبالغ پرداختی و نیز حذف خسارت تاخیر تادیه و وجه التزام وفق قانون و با قید مشخصات هر قرارداد ، میزان بدهی اعلام گردد .

لازم به ذکر است این شرکت آمادگی خود را با اختیارات حاصل از قانون صدر الذکر اعلام می نماید که در فرض انجام موارد صدرالذکر و با حذف خسارت تاخیر تادیه نسبت به تسویه حساب تا پایان سال جاری از طریق اشخاص ثالثی که اعلام مساعدت به شرکت نموده اند ، اقدام نماید .

به منظور اعلام پاسخ از ناحیه آن بانک محترم تقاضا دارد دستور فرمائید با توجه به بخشنامه شماره ۲۱۲۹۳‏‏‏/۰۰ مورخ ۲۸‏‏‏ فروردین سال ۱۴۰۰ بانک مرکزی حداکثر ظرف مدت ۱۵ روز از ابلاغ این اظهار نامه ضمن ارسال پاسخ نامه با مشخصات هر قرارداد به تفکیک و میزان پرداختی های شرکت مقرر فرمائید به نشانی  دفتر شرکت و نیز با ارسال فکس نامه به شماره آتی الذکر اقدام مقتضی صورت پذیرد .

بدیهی است عدم ارسال پاسخ و یا ارسال پاسخ های مبهم و بدون قید مشخصات قرارداد و نحوه محاسبات اعم از اصل و سود و خسارت تاخیر تادیه ، حکایت از استنکاف بانک از رعایت دستور و حکم قانونگذار در قانون مارالذکر و سایر قوانین و مقررات موضوعه داشته و در هرصورت حقوق شرکت محفوظ تلقی میگردد، مضافآ با عنایت به موارد معنونه توقف عملیات اجرائی احتمالی از محضر محترمتان مورد تقاضا می باشد .

نشانی و کدپستی شرکت :

 

                                                                                                     با تشكر 

                                                                                                     

  • در اجرای این قانون آیا پرداختی های قبلی من نیز محاسبه و از تعهدات کسر خواهد شد ؟
پاسخ مثبت است وبا توجه به بند ششم دستور العمل پرداختهای قبلی با رعایت تسهیم به نسبه از مجموع قابل پرداخت کسر خواهد شد
  • تسهیلات با چه مبالغی مشمول این قانون خواهد بود ؟
با توجه به بند هفتم دستور العمل و متن قانون، تسهیلات اشخاص حقیقی تا پانصد میلیون و اشخاص حقوقی تا دومیلیارد تومان مشمول اجرای این قانون خواهد بود .
  • آیا قانون فوق در خصوص یک تسهیلات قابل اجرا است یا مشمول چند فقره تسهیلات هم میگردد ؟
با توجه به اینکه در این قانون محدودیتی مشخص نگردیده است و به همین دلیل در اجرای تبصره ۳۵ قانون بودجه سال ۱۳۹۵ هم قبلا اختلاف بود و با توجه به رای وحدت رویه دیوان عدالت اداری قانون یاد شده شامل تسهیلات متعدد گردید لذا به نظر میرسد در خصوص اجرای این قانون هم مفاد رای وحدت رویه مذکور  صدق میکند.
به گزارش روابط عمومی بانک مرکزی  دستور العمل اجرای قانون تسهیل تسویه بدهی بدهکاران شبکه بانکی کشور در تاریخ  ۶ اسفند ۱۳۹۸ به شبکه بانکی ابلاغ گردیده و با توجه به تمدید قانون قابل اجرا خواهد بود 

دستورالعمل اجرایی قانون تسهیل تسویه بدهی بدهکاران شبکه بانکی کشور ابلاغ شد

بانک مرکزی به منظور اجرای تکلیف مقرر در «قانون تسهیل تسویه بدهی بدهکاران شبکه بانکی کشور»، دایر بر تدوین دستورالعمل اجرایی قانون یادشده مشتمل بر تشخیص تسهیلات تولیدی از غیرتولیدی توسط این بانک، دستورالعمل مورد اشاره را به شبکه بانکی ابلاغ کرد.

به گزارش روابط عمومی بانک مرکزی، پیرو بخشنامه شماره ۳۵۹۰۷۰‏‏.۹۸ مورخ ۱۷‏‏.۱۰‏‏.۱۳۹۸ موضوع ابلاغ «قانون تسهیل تسویه بدهی بدهکاران شبکه بانکی کشور» و به منظور اجرای تکلیف مقرر در قانون مورد اشاره دایر بر تدوین دستورالعمل اجرایی قانون یادشده، مشتمل بر تشخیص تسهیلات تولیدی از غیرتولیدی توسط این بانک، «دستورالعمل اجرایی قانون تسهیل تسویه بدهی بدهکاران شبکه بانکی کشور» مصوب جلسه مورخ ۲۸‏‏.۱۱‏‏.۱۳۹۸ هیأت عامل بانک مرکزی، به شبکه بانکی ابلاغ شد.

براساس ماده (۲) دستورالعمل مورد اشاره مطالبات ناشی از تسهیلات اعطایی ریالی که قرارداد ملاک محاسبه آن در سامانه سمات صرفاً در بخش‌های اقتصادی کشاورزی، شکار و جنگلداری؛ شیلات؛ استخراج معادن؛ صنعت؛ ساختمان و تأمین برق،آب و گاز با هدف ایجاد، توسعه، تأمین سرمایه در گردش و تعمیرات طبقه بندی شده باشد، مشمول مفاد این دستورالعمل است.

در پایان تأکید می‌شود، اخذ و ثبت درخواست متقاضیان در مهلت قانونی تعیین شده (پایان سال جاری) الزامی است و هیچ دلیل و توجیهی نباید مانع از پذیرش درخواست متقاضیان شود.

متن دستور العمل نیز از اینجا قابل دانلود و در دسترس است دستورالعمل اجرايي قانون تسهیل تسویه بدهی بدهکاران شبکه بانکی کشور -۹۸۱۱۳۰

امکان نظردهی غیر فعال شده.

Send this to a friend
رفتن به نوار ابزار