حمایت تمام قد از جهش تولید

معاون دادستان کل:هرکس چوب لای چرخ تولید و جهش تولید بگذارد اول مفسد است./ دکتر زالی مصوبات کارگروه های تسهیل استانها برای بانکها لازم الاجراست./

خطا: فرم تماس پیدا نشد.