بخشنامه ها وقوانین

 1. بخشنامه دادستان به بانک های دولتی مبنی بر جرم
 2. آيين _نامه _مدت _و_طرز _نگاهداری _اوراق_ بازرگانی_ 
 3. بخشنامه دادستان به بانک های خصوصی مبنی بر جرم -.jpeg
 4. سناد _و_دفاتر _بانکها_1389
 5. آرایهیات عمومی دیوان عدالت اداری ابطال ماده ١٤ آيين نامه وصول مطالبات سررسيد گذشته معوق ومشكوك الوصول (1)آئین نامه ان
 6.  آئین نامه اجرایی گسترش بنگاههای کوچک اقتصادی زود بازده و کارآفرین
 7. آئین-نامه-اجرائی-قانون-حمایت-صنعتی-و-جلوگیری-از-تعطیل-کارخانه-های-کشور
 8. قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقاي نظام مالی کشور
 9. ممنوعیت دریافت وکالت بلاعزل از تولیدکنندگان دریافت کننده تسهیلات
 10. اعلام نرخ سود انتظاری اعلامی شورای پول و اعتبار در سالهای مختلف 
 11. 2- ضمیمه تسهیم بالنسبه مصوب 1388958_نرخ_سود_تسهيلات_مو
 12. ضوع_قرارداد62668بخشنامه ممنوعیت بلوکه کردن مبلغی از تسهیلات62
 13. 668-بخشنامه -بانک مرکزی – ممنوعیت از بلوکه کردن بخشی از تسهیلات5078حد
 14. اقل ضوابط تاسیس کارخانجات صنایع آرایشی و بهداشتی– ضمیم
 15. مقررات مربوت به تسهیم به نسبه
Send this to a friend
رفتن به نوار ابزار